I+G+B, MODA ALA BEHARRA

Ikerketa, Garapena, Berrikuntza: MODA ALA BEHARRA

Hurrengo astean gai berri bat dakargu. Saio honetan ikerketaz, garapenaz, berrikuntzaz arituko gara Manu Olariagarekin. Bera Teknaliako Berrikuntzarako estrategiaren Zuzendaria da eta I+G+B zertan datzan, dituen helburuaz eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Sistemaren egitura eta gastuen inguruan jardungo zaigu.

Testuingurua


Non gastatu behar dugu gure dirua, aitonaren erretiroko pentsioan ala Aitziberren doktoretza bekan?

Galdera honek duda asko ditu bere baitan. Ez dauka erantzun errazik baina gizarte aurreratu eta bidezko batek bi beharrak asetu beharko lituzke. Diru publikoen banaketa ez da lan xamurra baina honi buruzko eztabaida ez da foro honen helburua, beste nonbait begiratzea baizik. Zer egin beharko genuke gizartekideok, diru-sarrera gehiago sortzeko gizartearen behar anitzak asetu asmoz?

Aurkezpen honetan gure Herrialdeak LEHIAKORTASUNA hobetzeko lana egin behar duela proposatuko dugu, eta horretarako, geurea den euskal gizarte aurreratu eta “garesti” honek, ezagutzean oinarrituriko ekonomiaren garapena izan behar du ardatz.

Hitzaldiak proposatzen duena

  • I+G+B: Zertaz ari gara honetaz hitzegiten dugunean? Zein da helburua? Ezagutzan oinarritzen den ekonomia, jarraitutako helburuak (Euskadi eta beste eskualdetako datuak).
  • LEHIAKORTASUNA eta BERRIKUNTZA gizarte garapenerako faktore gisara; bien arteko harremanak. Horiei buruzko datu eta gakoak Euskadin non gauden ulertarazteko (datuak, rankingak, erreferentziatzat har daitezken antzeko eskualdeen nondik-norakoak).
  • Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Sistemaren egitura eta gastuak Euskadin (Sistemaren eskema, inbertsio publiko eta pribatua,beste eskualdeen datuak).
  • Zer espero dezakegu Sistemaren Eragile bakoitzarengandik? Sistemaren alde positibo eta negatiboak.
  • Eztabaida eta ondorioak.

Hitzaldiaren xehetasunak:

DATA: Asteartean, 2018-04-17

LEKUA: Antoniano Aretoa · ZARAUTZ.

IZENBURUA: I+G+B, MODA ALA BEHARRA.

HIZLARIA: MANU OLARIAGA SANTA CRUZ, Teknaliako Berrikuntzarako estrategiaren Zuzendaria.

Leer Más

I+D+I, MODA O NECESIDAD

Investigación, Desarrolo e Innovación: MODA O NECESIDAD

El próximo martes proponemos un nuevo tema que nos hará reflexionar sobre los objetivos que se persiguen con las inversiones en I+D+i y del dinero público destinado a dicha causa. Para ello contaremos con Manu Olariaga, Director de Estrategias de Innovación en Tecnalia que nos hablará de primera mano sobre cómo lo hacemos en Euskadi, sobre conceptos de innovación y competitividad y factores para el desarrollo social.

Contexto de la conferencia

¿En qué debemos gastar el dinero, en la pensión de jubilación del aitona o en la beca doctoral de Aitziber?

Parecería que en la pregunta anterior se resumen muchas de nuestras dudas. Y es una pregunta de difícil respuesta, pero, seguramente, una sociedad avanzada y equitativa debiera atender ambas necesidades.

El reparto de “los dineros” públicos es una “suma cero”. No se pretende debatir el mismo en este Foro, sino dirigir la mirada hacia otra perspectiva: ¿Cómo podríamos, como Sociedad, generar más recursos que pudiéramos emplear en la atención de las variadas y amplias necesidades de la misma?

La propuesta de la presentación es trabajar en la mejora de la COMPETITIVIDAD de nuestro País, y para ello, en una sociedad avanzada y “costosa” como la vasca, una de las líneas de actuación más compartidas es la del desarrollo de una economía basada en el conocimiento.

Propuesta de la conferencia

  • I+D+i: ¿de qué hablamos cuando hablamos de esto?, ¿qué finalidad se persigue? La transición hacia una economía basada en el conocimiento, objetivos perseguidos (datos de Euskadi y otras regiones).
  • Los conceptos de COMPETITIVIDAD e INNOVACIÓN como factores para el desarrollo social; relación entre ambas. Algunas de sus claves y datos para entender dónde estamos en Euskadi (Indicadores, rankings, regiones semejantes y de referencia,).
  • Estructura y gastos del Sistema de Ciencia Tecnología e Innovación en Euskadi (esquema del Sistema, inversión pública y privada, datos de otras regiones).
  • Qué deberíamos esperar de cada Agente del Sistema. Pluses y minus del Sistema
  • Debate y conclusiones

 

Detalles sobre la próxima conferencia

FECHA: Martes, 17 de Abril de 2018

HORA: 19:30 h.

LUGAR: Salón de Actos de Antoniano · ZARAUTZ

PONENTE: Manu Olariaga Santa Cruz – Director de Estrategias de Innovación en Tecnalia

Leer Más

Día Meteorológico Mundial 2018

2018ko Meteorologiaren Mundu Eguna

Lehengo urteko Martxoan Euskal Herrian AEMETeko Ordezkaria den  Margarita Martin izan zen gurekin eta meteorogiaren ikuspegi historiko bat elkarbanatu zuen bere hitzaldian (ikus: https://zarautzon.nirestream.com/videoteca/meteorologia-de-la-supersticion-a-la-ciencia)Gaur, Martxoaren 21ean, Meteorogiaren Mundu eguna ospatzen da urtero bezala eta ZarautzOneko bazkide guztiak gonbidatuak gaude Donostiako Aquariumera hurbiltzera arratsaldeko 19etan bertan ospatuko den ekitaldira. Jarraian aurkituko dezue gonbidapena eta ekitaldiko egitaraua.

Día Meteorológico Mundial 2018

En marzo del año pasado tuvimos el placer de tener a Margarita Martín, Delegada Territorial de AEMET en el País Vasco,  en una de las conferencias de ZarautzOn. Nos ofreció una ponencia sobre meteorología en la que compartió con nosotros una visión histórica de la misma
Hoy se celebra el día Mundial de Meteorogolía y ella misma nos envía esta invitación para que la difundamos entre l@s soci@s de ZarautzOn para que participemos en el acto conmemorativo que tendrá lugar en el Aquarium de San Sebastián estam misma tarde a las 19h. A continuación encontraréis tanto la invitación como el programa de este acto.
 

Leer Más