Contexto de la conferencia de Elisa Sainz de Murieta sobre el cambio climático

¿Qué es la COP? ¿Qué significan las siglas COP? ¿Cómo se desarrolla una COP? ¿Es importante la diferencia de 2 a 1,5 grados? ¿Quiénes son los negacionistas o los clima-escépticos? ¿Glasgow? ¿No son demasiadas preguntas? Elisa Sainz de Murieta nos aclarará algunas de estas cuestiones.

El próximo martes, 28 de enero, a las 19,30 horas en la sala Antoniano, intentaremos conocer estas claves de la mano de Elisa Sainz de Murieta.

El pasado mes de diciembre se celebró la cumbre del clima de Madrid COP25, en la que los jefes de Estado y de Gobierno, o en su nombre los ministros, se reunieron para tomar decisiones tratando de paliar los efectos de la crisis climática derivada de la acción humana. Durante dos semanas, la convención reúne a miles de científicos, empresarios, representantes institucionales, organizaciones no gubernamentales y gobiernos de todo el mundo.

El Acuerdo de París firmado en 2015 en la COP21 es el mayor acuerdo vinculante para hacer frente a la crisis climática. Establece un plan de acción mundial para limitar el calentamiento global muy por debajo de los 2 grados y continuar con los esfuerzos para no superar los 1,5 grados. Y en esto la descarbonización de la economía tiene mucho que decir, el uso de combustibles fósiles (petróleo, carbón, gas) es la principal causa de las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente carbón y petróleo, que todos ellos emiten CO2 en el proceso de combustión.

También hay quienes niegan la realidad del cambio climático o dudan de sus consecuencias. Entre ellos se encuentran Donald Trump, Bolsonaro o la mayoría de los partidarios de la extrema derecha. Sobre la activista ecologista Greta Thunberg, Trump decía que «parece una chica muy feliz».

Elisa Sainz de Murieta es investigadora del Basque Centre for Climate Change (BC3), donde se ha especializado en el estudio de los impactos del cambio climático desde una perspectiva socioeconómica, así como en el análisis de políticas de adaptación. Licenciada en Ciencias Geológicas por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU, 2001) Elisa se unió a BC3 en 2010, donde ha realizado su tesis doctoral (2016), donde ha trabajado en múltiples proyectos de investigación estatales y europeos. De 2017 a 2019 fue, gracias a una beca postdoctoral del Gobierno Vasco, Investigadora Visitante del Grantham Research Institute (London School of Economics).

Leer Más

Elisa Sainz de Murietaren klima aldaketaren hitzaldiaren nora-norakoak

Zer da COP? Zer esan nahi dute COP siglek? Nola garatzen da COP bat? Garrantzitsua al da 2 eta 1,5 graduen arteko aldea? Nortzuk dira negazionistak edo klima eszeptikoak? Glasgow? Galdera gehiegi ez da? Elisa Sainz de Murieta galdera horiek argitzen arituko zaigu.

Datorren asteartean, Urtarrilak 28, Antoniano aretoan arratsaldeko 19,30etan, Elisa Sainz de Murietaren eskutik saiatuko gara gako horiek ezagutzen.

COP25 Madrilgo klimaren goi-bilera izan genuen, hau da estatuburuek
eta gobernuburuek, edo haien izenean ministroek, erabakiak hartzen dituzte giza ekintzatik eratorritako krisi klimatikoaren ondorioak arintzen saiatzeko.

Bi astez, mundu osoko milaka zientzialari, enpresaburu, erakundeetako ordezkari, gobernuz kanpoko erakunde eta gobernu biltzen ditu konbentzioak.

2015ean COP21ean sinatutako Parisko Akordioa krisi klimatikoari aurre egiteko akordio loteslerik handiena da. Mundu mailako ekintza-plan bat ezartzen du berotze globala 2 gradutik oso behera mugatzeko eta 1,5 gradutik gora ez gainditzeko ahaleginekin jarraitzeko. Eta horretan ekonomiaren deskarbonizazioak zer esan handia dauka, erregai fosilen (petrolioa, ikatza, gasa) erabilera da berotegi efektuko gasen isurketen arrazoi nagusia, batez ere ikatza eta petrolioa, errekuntza prozesuan CO2 isurtzen bai dute.

Klima aldaketaren errealitatea ukatzen dutenak edo haren ondorioez zalantza egiten dutenak ere ba dira. Horien artean Donald Trump, Bolsonaro edo eskuin muturreko gehienek daude. Greta Thunberg ekintzaile ekologistari buruz Trumpek zioen «Oso neska zoriontsua dirudi».

Elisa Sainz de Murieta Basque Centre for Climate Change (BC3) erakundeko ikertzailea da. Bertan, klima-aldaketaren inpaktuak ikuspegi sozioekonomikotik aztertzen eta egokitzapen-politikak aztertzen espezializatu da. Geologia Zientzietan lizentziatua Euskal Herriko Unibertsitatean (UPV/EHU, 2001.) Elisa 2010ean batu zen BC3ra, eta bertan egin du doktore tesia (2016), non estatuko eta Europako ikerketa proiektu ugaritan lan egin duen. 2017tik 2019ra, Eusko Jaurlaritzaren doktoretza ondoko beka bati esker, Grantham Research Institute (London School of Economics) institutuko ikertzaile bisitaria izan zen.

Leer Más

COP25, Parisetik Glasgowra: Klima aldaketaren azken gailurren gakoak

ZarautzOnen denboraldi berria hastera doa. Gure lehen proposamena COP25aren inguruan hitz egitea da. Hitzaldia «COP25, Parisetik Glasgowra: Klima aldaketaren azken gailurren gakoak» gisa izendatu dugu.

BC3, Basque Centre for Climate Change-ko ikertzailea den Elisa Sainz de Murieta izango dugu gai honi buruz gehiago jakiteko. Datorren asteartean, urtarrilaren 28an bilduko gara arratsaldeko 19:30etan Zarauzko Antoniano Aretoan klima aldaketaren azken gailurren gakoez mintzatzeko. Sarrera ohi bezala doan izango da. Halaber, bertaratzen direnen artean bi liburu zozketatuko ditugu: Martin L. Weitzman eta Gernot Wagner-en «Shock climático» eta «Crisis climática-ambiental: La hora de la responsabilidad», Antxon Olabek idatzia.

Leer Más